Referanser: Leger & eksperter

les referanser fra deltagere på seminarer, personer jeg har vært mentor for
samt leger og eksperter

Nedenfor kan du lese referanser fra noen seminar deltakere, person jeg har vært mentor for, samt profesjonelle utøvende individer som selv ser klienter. MERK DEG FØLGENDE: Jeg hevder ikke å ha "kurert" disse menneskene for noe som helst. Jeg hevder heller ikke at de er "kurert" som et resultat eller av en metode eller tilnærming. Det jeg derimot hevder er at de har endret seg selv. Min rolle har vært å skape en setting/atmosfære hvor klientene har kommet i kontakt med de ressurser som de har trengt for å nå sine mål. Jeg valgte å innta denne rollen etter at de hadde kvalifisert seg som klienter. Dersom du oppfyller mine krav til deg som klient, er disse resultatene like mulig å oppnå for deg. Vær oppmerksom på at:

- JEG ER IKKE EN ALTERNATIV BEHANDLER
- JEG HVERKEN KURERER ELLER BEHANDLER NOE SOM HELST
- JEG ER EN GUIDE/TRENER/INSTRUKTØR SOM KAN HJELPE DEG TIL Å ENDRE HVORDAN DU KOMMUNISERER MED DEG SELV

Hvis du ser etter å bli behandlet eller kurert, så er du på feil sted.

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.