Angst Og Depresjon Symptomer

HVA KAN VI GJØRE SAMMEN?

Det varierer veldig fra person til person. Din depresjon er din alene og har ikke nødevendigvis noe som helst å gjøre med andre som sier at de er deprimerte.

Her følger en liste over ting som har vært aktuelt for mange:

  • Endring av tankemønstre som skaper depresjon. Hvordan du tenker, fortolker hendelser og hva du fokuserer på er alltid relevant for hvordan du føler deg.
  • Grensesetting; Mange klienter har hatt nytte av å lære bedre måter å sette grenser på.
  • Emosjonell intelligens; Mange har hatt nytte av å lære å kommunisere bedre med sine følelser og signaler. Istedenfor å se på depresjon som en sykdom har de lært å se på den som en form for kommunikasjon.
  • Bedre kommunikasjons ferdigheter; Depresjoner er ofte relatert til mellommenneskelige forhold til partner, barn og andre nære venner.
  • Gjennom å lære å kommunisere bedre, forhandle og å få bedre kontakt osv. kan konflikter løses og samværet bli bedre.
  • Visjon for fremtiden; Enkelte trenger noen konkrete mål og en handlings plan for å skape ett bedre liv. Hos noen er depresjonen relatert til tidligere minner som var ubehagelige.

Hør fra Beth

Beth hadde problemer knyttet til økonomi. Tilstander varierte mellom angst, panikk angst anfall og søvnproblemer

RELATERTE REFERANSER

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.