Angst Og Depresjon Symptomer

HVA KAN VI GJØRE SAMMEN?

Det varierer veldig fra person til person. Din depresjon er din alene og har ikke nødevendigvis noe som helst å gjøre med andre som sier at de er deprimerte.

Her følger en liste over ting som har vært aktuelt for mange:

  • Endring av tankemønstre som skaper depresjon. Hvordan du tenker, fortolker hendelser og hva du fokuserer på er alltid relevant for hvordan du føler deg.
  • Grensesetting; Mange klienter har hatt nytte av å lære bedre måter å sette grenser på.
  • Emosjonell intelligens; Mange har hatt nytte av å lære å kommunisere bedre med sine følelser og signaler. Istedenfor å se på depresjon som en sykdom har de lært å se på den som en form for kommunikasjon.
  • Bedre kommunikasjons ferdigheter; Depresjoner er ofte relatert til mellommenneskelige forhold til partner, barn og andre nære venner.
  • Gjennom å lære å kommunisere bedre, forhandle og å få bedre kontakt osv. kan konflikter løses og samværet bli bedre.
  • Visjon for fremtiden; Enkelte trenger noen konkrete mål og en handlings plan for å skape ett bedre liv. Hos noen er depresjonen relatert til tidligere minner som var ubehagelige.

RELATERTE REFERANSER

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.