Deg som klient

Er dette noe for deg?

Oppfyller du mine krav til deg som klient?

Jeg er selektiv på hvem jeg velger å jobbe med, og det er mange mennesker jeg velger å ikke jobbe med av forskjellige grunner.. Les listen nedenfor og vær ærlig med deg selv! Hvis du etter å ha lest om mine kriterier med hånden på hjertet kan si "JA", så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. All tilstandtrening kan gjøres ansikt til ansikt eller over Skype.

La oss starte med hvilke type klienter jeg ikke er villig til å bruke tid og energi på

 1. Klienter som er med i angstgrupper og liknende interesseorganisasjoner.
  Jeg ser det som fullstendig meningsløst å jobbe med noen som velger å basere sin personlige identitet og sosiale nettverk rundt problemet de hevder å ville løse.
 2. Klienter som dyrker offerrollen. Disse klientene har følgende kjennetegn:
  - De bruker ofte sitt problem for å føle seg betydningsfulle. Istedenfor å dekke dette behovet ved å gå ut i verden og ”synge sin unike sang” som krever mot og handlekraft, dekker de det gjennom å ha et stort problem som aldri blir løst. De går ofte i terapi for å ta nok en skalp.
  - De går i terapi for å finne noen å skylde på, slik at de kan rettferdiggjøre at de lever som de gjør. De vil ha noen å skylde på; foreldre, samfunnet, staten, gener, etc. slik at det kan forsvares at de dyrker offerrollen.Disse klientene liker ofte å gå i terapi. De har gjort offerrollen til en religion og deres jobb er å gå i terapi - men aldri akseptere den. De endrer seg aldri, men liker å spille spillet så lenge ingen krav stilles til dem og de er fritatt for personlig ansvar.
  - De vil ha en redningsmann; noe eller noen utenfor seg selv som kan fikse dem.
  De ønsker å bli kvitt symptomer, men er uvillig til å utforske sammenhengen mellom valgene de tar, hvordan de velger å leve og symptomene de har. De vil endres, men vil ikke gjøre noe for det selv.Generelt er ordet "VALG" et betent ord, nesten som å banne i kirken. "RAMMET" er et ord de liker å bruke.
 3. Klienter som ser etter et alibi. Noen mennesker har egentlig ingen intensjon om å endre seg, men går i terapi for å slippe maset fra ektefelle eller barn om å endre seg. Ved å spille dette spillet, kan de alltid si at; "ja, men ser du ikke at jeg prøver...?" Jeg ser på denne type spill som svært uredelig og er uvillig til å være en del av det.
 4. Klienter som bruker antidepressive medikamenter, angst dempende medikamenter, adhd medisin og andre medisiner for så kalte "psykiske lidelser".
 5. Klienter som er aktivere brukere av psykiatriske tjenester.

Her følger en liste over hvem jeg er villig til å jobbe med

 1. Du har et problem (adferd, symptom e.l.) som du ønsker å løse, men du vet ikke helt hvordan.
 2. Du ønsker å forbedre noe (kommunisere bedre, sportslige prestasjoner e.l.) og ser etter nyttige redskaper og teknikker du kan bruke.
 3. Du er interessert i personlig utvikling og ønsker å lære nye metoder som f.eks. selvhypnose og meditasjon.

Rolletildeling

Din rolle: Å definere hva du ønsker og oppnå, samt og gjøre det som skal til for at du når målet. Du forstår at kun du kan endre deg, og at ditt liv er ditt ansvar.

Min rolle: Å skape en setting hvor du kommer i kontakt med de tilstander og ressurser du trenger for å nå ditt mål.

Et eksempel kan være på sin plass: Hvis du ønsket å komme i bedre form ville du ikke gått inn på et helsestudio, leid en trener og sagt; få meg i form. En god trener kan vise deg hvordan du skal trene, spise og tenke. Han kan være med deg hele veien, men du, og bare du, kan få deg selv i god form.


Hvem oppnår de beste resultatene?

Jeg har lagt merke til at de klientene som lykkes best ALLTID har tre ting til felles:

 1. De har tatt en avgjørelse om å endre seg, og de har sin egen unike grunn til å gjøre det. For disse klientene eksisterer ikke begreper som "prøve" og "håpe".
 2. De holder seg selv ansvarlig for sine problemer. Disse klientene innser at det er hvordan de selv tenker, føler og relaterer til situasjoner som er problemet, ikke situasjonene i seg selv.
 3. De holder seg selv ansvarlig for å løse sine problemer.

Forestill deg følgende situasjon med to klienter; Begge har vært inne for å gi slipp på en fobi. Tilbake i den virkelige verden reagerer de begge fobisk. Person A ringer (ofte en god stund etter situasjonen) og sier; "DET FUNGERTE IKKE. JEG HAR IKKE BLITT NOE BEDRE." Person B ringer (nesten umiddelbart etter) og sier; JEG SKREMMER MEG SELV FREMDELES. HVORDAN KAN JEG ENDRE DETTE? FINNES DET ANDRE TILNÆRMINGER VI KAN BRUKE?"

Min erfaring er at personer i kategori B endrer seg bestandig. Uten unntak. Det er kun et spørsmål om tid før de når sitt mål. Klienter i kategori A derimot endrer seg sjelden før de bestemmer seg for å gå over til kategori B. Heldigvis er det helt og holdent opp til deg om du velger kategori A eller B.

Hvis du med hånden på hjertet kan si "JA", ta kontakt med meg på telefon: 92 80 24 84 i dag. SMS blir ikke besvart. Ring kun på egne vegne. Forespørsmål om informasjon på vegne av ektefelle eller voksne barn vil ikke bli besvart.

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.