Hypnose Allergi

Hvordan er dette mulig?

Ifølge Immunolog Dr Michael Levi, som ble belønnet med en pris av Verdens Helse Organisasjon på 1950 tallet for å påvise at virus er smittsomme, er en allergi en slags "fobi" i immunforsvaret.

Ved ordinære fobier er det ikke situasjonen eller objektet i seg selv (forsamlingen, flyturen, tordenværet, etc.) som skaper frykten, men derimot hvordan vi fortolker og ser for oss situasjonen. På samme måte er det ikke pollen, katter, hunder eller epler som direkte skaper vår allergiske reaksjon, men derimot hvordan immunforsvaret "tenker" på pollen, katter, hunder og epler etc. Det er med andre ord vår psyko-fysiologiske respons som er problemet, og denne responsen kan vi modifisere.

Hvis dette høres litt rart ut så inviteres du til å reflektere over hvordan mange "vokser av seg" allergier, hvordan andre plutselig pådrar seg allergier i godt voksen alder, og hvordan mange kan få en allergisk respons hvis de lures til å tro at for eksempel en katt har vært i rommet. Allerede på 1880 tallet dokumenterte en Dr Mckenzie hvordan en klient som var allergisk mot roser fikk en sterk allergisk reaksjon ved synet av en rose på hans kontor. Denne rosen var kunstig, noe pasienten ikke var klar over. Forventningen og troen på at hun skulle reagere var det som trigget hennes allergiske symptomer.

LA MEG VÆRE HELT TYDELIG!!!

Jeg averterer ikke en kur mot en sykdom her eller noen som helst form for alternativ behandling. Det jeg hevder er at det er din psyko-fysiologiske respons som er problemet, og at jeg kan instruere deg til å endre denne responsen. Ingrediensene står du for selv. De er hvordan du husker, hvordan du forventer, evnen til konsentrasjon, fokusert oppmerksomhet og innlevelse, samt hvilke følelser og tilstander du ubevisst assosierer med for eksempel gress, katter, hunder eller parfyme etc.

Min rolle ligger i å guide deg gjennom en prosess hvor du bruker egne ressurser til å oppdatere din psyko- fysiologiske respons. Fundamentet for mitt arbeid er 19 års erfaring innen feltene Nevro Lingvistisk Programmering (studiet av strukturen bak subjektiv opplevelse) og hypnose.

HVA SIER VITENSKAPEN?

Sommeren 1994 ble det gjort en kontrollert vitenskapelig studie med 120 mennesker som hadde diverse allergier. Dr David Paul ved et sykehus i Vail, Colorado, var ansvarlig for studien. Studien viste at NLP allergi format (utviklet av Robert Dilts) bidro til betydelige reduksjoner av allergiske symptomer,spesielt ved mat allergier.

En studie gjort i 1987 i Salt Lake city USA (Hallbom og Smith 1987) guidet tretti to mennesker gjennom nlp allergy format. 27 var i stand til å redusere sine symptomer. Oppfølgning seks måneder senere viste at kun tre av de som hadde respondert positivt hadde opplevd tilbakefall.

Hvis du ønsker å lære hvordan du kan skape liknende resultater for deg selv, så er du velkommen til å ta konakt på telefon: 92 80 24 84

RELATERTE REFERANSER

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.