Ross Jeffries, Creator of Speed Seduction®

"Jørgen  has written one of the most brilliant, useable, clear-headed books on  NLP both the methodology and the applications - that I have read in my  two decades of studying the subject. This guy doesn't just show you the  techniques-he explains the way of thinking that leaves the trail of  techniques. Highest possible recommendation."

Ross Jeffries

relaterte referanser

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.