Hypnose Mot Kreftsmerter

Hvis du har en sykdom, og du opplever smerte og lidelse i forbindelse med sykdommen, så finnes det en viktig distinksjon å være klar over.

Distinksjonen jeg skriver om viser til det faktum at smerte (signalet fra for eksempel et skadet organ eller en infeksjon) og lidelse (hvor vondt du har det, din subjektive opplevde lidelse) er to forskjellige ting.

Det er for eksempel mulig å ha et relativt sterkt smerte signal, samtidig som man har lite lidelse. Det er også mulig å ha svake smerte signaler, samtidig som man lider ekstremt.

Det faktiske smerte signalet er en faktor. Andre faktorer er hvordan du fokuserer på smerten, hvilken mening du gir opplevelsen, minnet om tidligere smerter, frykten for fremtidig smerte, samt i hvor stor grad vi identifiserer oss med opplevelsen og ser på den som "hvem vi er ".

De sistnevnte faktorene er det mulig å jobbe systematisk med, slik at graden av lidelse kan reduseres betraktelig.

Ta gjerne en kikk på videoen. Hvis den resonnerer, så føl deg fri til å ta kontakt.

KLIENTINTERVJU

RELATERTE REFERANSER

Resultater Som Varer

Tilstandstrening fungerer i praksis som et en til en kurs. Min rolle som instruktør er å guide deg gjennom tanke eksperimenter samt lære deg teknikker og redskaper som du kan bruke for å skape ønskede endringer på egne premisser.